VILKÅR & HANDELSBETINGELSER

HERVILKÅR & HANDELSEBETINGELSER

Nedenstående vilkår og betingelser gælder ved tilmelding til Race for Oceans.

Tilmelding

Når du tilmelder dig Race for Oceans handler du med:

Race for Oceans
www.raceforoceans.org
contact@raceforoceans.org
CVR: 40595317


Bekræftelse af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en købskvittering via e-mail. Modtager du ikke en kvittering, eller opdager du fejl eller mangler ved den, bedes du kontakte Race for Oceans. Deltager har selv ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.

Alle oplysninger omkring din deltagelse i Race for Oceans modtager du på den e-mail adresse, som du oplyser ved tilmelding.

 

Tilmeldingsgebyr, ekspeditionsgebyr og betalingsmuligheder

Tilmeldingsgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Når først du er tilmeldt, kan det betalte beløb ikke refunderes. Active Network opkræver et ekspeditionsgebyr på DKK 17,75 inkl. moms per deltager. Det er muligt at betale med VISA/Dankort, VISA og Mastercard. Betaling med kort pålægges ikke gebyr.

 

Betaling – kun med kreditkort

 

Sådan virker betalingen:

1. Du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre

2. Dine data sendes krypteret (så de ikke kan stjæles) til Active Network.

3. Active Network giver herefter svar på, at din transaktion er godkendt, eller i modsat fald hvis den ikke er godkendt.

4. Du modtager en bekræftelse på ordren pr. e-mail.

Alle kortoplysninger behandles i henhold til gældende krav og er underlagt den højeste sikkerhed.

 

Vi anvender den højeste sikkerhed inden for betalingsløsninger ved brug af SSL (Secure Socket Layer) kryptering. SSL er et system, der krypterer alle de kreditkortinformationer, der indtastes i forbindelse med betaling. Det betyder, at hverken udbyder eller andre (dog med undtagelse af PBS) kan skaffe oplysninger om ordreindehaverens kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem ordreindehaverens browser og udbyderens server ikke kan ændres.

 

Fortrydelsesret og refundering

Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen. Et deltagergebyr refunderes derfor ikke, men overgår til den samlede pulje, hvorfra et eventuelt overskud går til Plastic Change.

 

Brug af mediemateriale

Billeder, video og lign materiale, hvor deltagere optræder i forbindelse med Race for Oceans kan frit benyttes af arrangøren, herunder også i forbindelse med markedsføring.

Al materiale som Race for Oceans benytter både på raceforoceans.org, sociale medier samt andet markedsføringsmateriale er i udgangspunkt underlagt ophavsret og må ikke benyttes af anden part til markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale med Race for Oceans.

Ved spørgsmål i forbindelse med brug af billeder kan der rettes henvendelse til contact@raceforoceans.org.

 

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives arrangørerne. 

Deltagere under 18 år kan ikke selv tilmelde sig løbet, men kan få forældre eller værge til at tilmelde vedkommende og dermed give accept til den mindreåriges deltagelse i løbet.

 

Aflysning og force majeure

Såfremt Race for Oceans, mod forventning bliver aflyst, vil der på aflysningstidspunktet blive givet informationer vedr. de nærmere omstændigheder i henhold til refundering, nyt arrangement m.v. I tilfælde af aflysning på grund af force majeure eller myndighedspåbud, som arrangøren ikke kan pålægges ansvar for, er der ikke mulighed for refundering af tilmeldingsgebyr og omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Hvis vejret ikke tillader den planlagte vandsportsaktivitet man har tilmeldt sig, erstattes denne med løb langs vandet. Den tilmeldte sektion fastholdes. Dette er dog ikke en mulighed på de fire sektioner mellem øerne i Vadehavet (Sylt til Rømø, Rømø til Mandø, Mandø til Fanø og Fanø til Skallingen). Her får du istedet tilbudt en anden sektion, der kan passe dig. 

Du kan altid rette henvendelse til contact@raceforoceans.org med spørgsmål i forbindelse med en eventuel aflysning.


Dataregistrering

Når du handler på raceforoceans.org, skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse samt køn og fødselsdato..

Vi benytter e-mail adresse og telefonnummer til at sende nødvendig løbsinformation, oplysninger om eventen og lignende. Vi benytter desuden oplysningerne til statistiske formål.


Oplysningerne opbevares forsvarligt i henhold til gældende dansk lovgivning. Alle oplysninger, vi registrerer, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Da bogføringsloven kræver det, gemmes disse oplysninger i minimum 5 år.


Den dataansvarlige er Race for Oceans


Alle informationer bliver opbevaret forsvarligt i ukrypteret form. Ligeledes sendes persondata frem og tilbage ukrypteret. Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart.

 

Persondataoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved at tilmelde dig Race for Oceans på raceforoceans.org accepterer du, at Race for Oceans registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

 

Ved tilmelding til Race for Oceans, accepterer du, at Race for Oceans må gemme og bruge oplysninger om dig for at kunne målrette markedsføring. Det er f.eks. dine kontaktoplysninger, køn, alder, e-mail og mobilnummer. Du giver desuden tilladelse til at Race for Oceans må kontakte dig via e-mail og SMS med informationer, der vedrører Race for Oceans.

Race for Oceans respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på raceforoceans.org. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Race for Oceans registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, herunder også EU’s GDPR – General Data Protection Regulation.

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Race for Oceans behandler personoplysningerne, herunder at Race for Oceans:

• registrerer de personoplysninger, du afgiver

• registrerer oplysninger om de køb, du foretager på raceforoceans.org

Race for Oceans sælger, overdrager eller videregiver på anden måde ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Race for Oceans opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

 

Du har til enhver tid ret til at

• få oplyst, hvilke personoplysninger, Race for Oceans har registreret om dig

• få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger

• få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand

• bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Race for Oceans tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er:

Race for Oceans
www.raceforoceans.org
contact@raceforoceans.org
CVR: 40595317

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til Race for Oceans på contact@raceforoceans.org.

 

Klage over Race for Oceans behandling af personoplysninger kan rettes til

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

 

Forbehold for fejl og mangler

Race for Oceans tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser, datoer eller arrangementsbeskrivelser.

 

Nedenstående vilkår og betingelser gælder ved tilmelding til Race for Oceans

Tilmelding

Når du tilmelder dig Race for Oceans handler du med:

Race for Oceans
www.raceforoceans.org
contact@raceforoceans.org
CVR: 40595317


Bekræftelse af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager du en købskvittering via e-mail. Modtager du ikke en kvittering, eller opdager du fejl eller mangler ved den, bedes du kontakte Race for Oceans. Deltager har selv ansvar for at kontrollere, at alle deltageroplysninger er korrekte samt at holde arrangørerne opdateret, såfremt oplysningerne ændrer sig.

Alle oplysninger omkring din deltagelse i Race for Oceans modtager du på den e-mail adresse, som du oplyser ved tilmelding.

 

Tilmeldingsgebyr, ekspeditionsgebyr og betalingsmuligheder

Tilmeldingsgebyr er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt. Når først du er tilmeldt, kan det betalte beløb ikke refunderes. Active Network opkræver et ekspeditionsgebyr på DKK 17,75 inkl. moms per deltager. Det er muligt at betale med VISA/Dankort, VISA og Mastercard. Betaling med kort pålægges ikke gebyr.

 

Betaling – kun med kreditkort

 

Sådan virker betalingen:

1. Du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre

2. Dine data sendes krypteret (så de ikke kan stjæles) til Active Network.

3. Active Network giver herefter svar på, at din transaktion er godkendt, eller i modsat fald hvis den ikke er godkendt.

4. Du modtager en bekræftelse på ordren pr. e-mail.

Alle kortoplysninger behandles i henhold til gældende krav og er underlagt den højeste sikkerhed.

 

Vi anvender den højeste sikkerhed inden for betalingsløsninger ved brug af SSL (Secure Socket Layer) kryptering. SSL er et system, der krypterer alle de kreditkortinformationer, der indtastes i forbindelse med betaling. Det betyder, at hverken udbyder eller andre (dog med undtagelse af PBS) kan skaffe oplysninger om ordreindehaverens kort. SSL systemet sikrer desuden, at data mellem ordreindehaverens browser og udbyderens server ikke kan ændres.

 

Fortrydelsesret og refundering

Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen. Et deltagergebyr refunderes derfor ikke, men overgår til den samlede pulje, hvorfra et eventuelt overskud går til Plastic Change.

 

Brug af mediemateriale

Billeder, video og lign materiale, hvor deltagere optræder i forbindelse med Race for Oceans kan frit benyttes af arrangøren, herunder også i forbindelse med markedsføring.

Al materiale som Race for Oceans benytter både på raceforoceans.org, sociale medier samt andet markedsføringsmateriale er i udgangspunkt underlagt ophavsret og må ikke benyttes af anden part til markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale med Race for Oceans.

Ved spørgsmål i forbindelse med brug af billeder kan der rettes henvendelse til contact@raceforoceans.org.

 

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives arrangørerne. 

Deltagere under 18 år kan ikke selv tilmelde sig løbet, men kan få forældre eller værge til at tilmelde vedkommende og dermed give accept til den mindreåriges deltagelse i løbet.

 

Aflysning og force majeure

Såfremt Race for Oceans, mod forventning bliver aflyst, vil der på aflysningstidspunktet blive givet informationer vedr. de nærmere omstændigheder i henhold til refundering, nyt arrangement m.v. I tilfælde af aflysning på grund af force majeure eller myndighedspåbud, som arrangøren ikke kan pålægges ansvar for, er der ikke mulighed for refundering af tilmeldingsgebyr og omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Du kan altid rette henvendelse til contact@raceforoceans.org med spørgsmål i forbindelse med en eventuel aflysning.


Dataregistrering

Når du handler på raceforoceans.org, skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse samt køn og fødselsdato..

Vi benytter e-mail adresse og telefonnummer til at sende nødvendig løbsinformation, oplysninger om eventen og lignende. Vi benytter desuden oplysningerne til statistiske formål.


Oplysningerne opbevares forsvarligt i henhold til gældende dansk lovgivning. Alle oplysninger, vi registrerer, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Da bogføringsloven kræver det, gemmes disse oplysninger i minimum 5 år.


Den dataansvarlige er Race for Oceans


Alle informationer bliver opbevaret forsvarligt i ukrypteret form. Ligeledes sendes persondata frem og tilbage ukrypteret. Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart.

 

Persondataoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved at tilmelde dig Race for Oceans på raceforoceans.org accepterer du, at Race for Oceans registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

 

Ved tilmelding til Race for Oceans, accepterer du, at Race for Oceans må gemme og bruge oplysninger om dig for at kunne målrette markedsføring. Det er f.eks. dine kontaktoplysninger, køn, alder, e-mail og mobilnummer. Du giver desuden tilladelse til at Race for Oceans må kontakte dig via e-mail og SMS med informationer, der vedrører Race for Oceans.

Race for Oceans respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på raceforoceans.org. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Race for Oceans registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, herunder også EU’s GDPR – General Data Protection Regulation.

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Race for Oceans behandler personoplysningerne, herunder at Race for Oceans:

• registrerer de personoplysninger, du afgiver

• registrerer oplysninger om de køb, du foretager på raceforoceans.org

Race for Oceans sælger, overdrager eller videregiver på anden måde ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Race for Oceans opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

 

Du har til enhver tid ret til at

• få oplyst, hvilke personoplysninger, Race for Oceans har registreret om dig

• få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger

• få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand

• bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Race for Oceans tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er:

Race for Oceans
www.raceforoceans.org
contact@raceforoceans.org
CVR: 40595317

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til Race for Oceans på contact@raceforoceans.org.

 

Klage over Race for Oceans behandling af personoplysninger kan rettes til

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

 

Forbehold for fejl og mangler

Race for Oceans tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser, datoer eller arrangementsbeskrivelser.

 

Kontakt

contact@raceforoceans.org

SoMe

Site made with love by

Site made with love by

elsewhere design studio

Proudly working towards #14 & #17 of the UNs Sustainable Development Goals

Sustainable development goal 14
Sustainable development goal 17